Verzoek om informatie

Indien u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u nu inloggen op deze website. De inhoud waar u naar zoekt wordt daarna pas zichtbaar.

Indien u nog niet als gebruiker geregistreerd bent, vragen we om de volgende antwoorden zodat we gericht contact met u kunnen opnemen.

Wij gebruiken dit adres uitsluitend om te antwoorden op uw informatie verzoek. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw adres niet verwerkt in marketing bestanden en wordt niet met derden gedeeld.
Bent u:
Kunt u kort aangeven waar uw interresse in het DAVID Sociaal Innovatie Platform uit bestaat?
Indien u dit veld markeerd, vragen we vervolgens om uw bevestiging om opgenomen te worden in ons mailing bestand. Er worden maximaal 12 berichten per jaar verstuurd.
Over DAVID

De methoden die hier zijn beschreven zijn geïmplementeerd in DAVID Sociaal Innovatie Platform. DAVID registreert, rapporteert en adviseert over mensen en processen in organisaties met als doel de interne en externe kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

Personeelsplanning

In dit uitgebreide document leggen we de achtergrond en doelstelling van DAVID Sociaal Innovatie Platform uit met de nadruk op Strategische Personeelsplanning.

Strategische Personeelsplanning met DAVID

Gebruikershandleiding

In de handleiding lopen we stap voor stap door het hele proces van van het inrichten van DAVID projecten.

DAVID Handleiding