Samenvatting

DAVID is ontwikkeld voor organisaties die met mensen werken. DAVID registreert, rapporteert en adviseert over mensen en processen in organisaties met als doel de interne en externe kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Er zijn talloze methodes ontwikkeld om dat doel te bereiken, en vele pogingen om dat effectief te automatiseren, vaak binnen bestaande HRM systemen. DAVID is een online systeem dat optimaal is ingericht is om de beoogde processen te onderstuenen. DAVID is breed inzetbaar en makkelijk te integreren is met bestaande systemen.

DAVID levert online gereedschap voor:

  1. Het verzamelen van gegevens middels vragenlijsten
  2. Het geautomatiseerd verwerken van gegevens tot rapportages
  3. Het inregelen van actieve terugkoppeling en positieve feedback-loops met uw klanten, én met uw adviseurs.

Hieronder in Figuur 1 staan een aantal voorbeeld domeinen binnen organisaties die met DAVID ondersteund worden.

Domeinen binnen de organisatie waar DAVID ingezet

Figuur 1: Domeinen waar DAVID ingezet wordt.

De manier waarop DAVID dit bewerkstelligd is bijzonder. DAVID is methode-agnostisch, wat een moeilijke manier is om te zeggen dat het niet uitmaakt welke methode of proces de adviseur kiest om deze processen binnen de organisatie in te richten. DAVID ondersteund nagenoeg alle vormen van waarin een combinatie van vragenlijsten, een berekening volgens de methode en de daarbijbehorende rapportage aangeboden wordt. Bijvoorbeeld:

  1. Gedrags- en employabilityassessments b. Motivatie assessements c. Vragenlijsten t.b.v het monitoren van persoonlijke en professionele ontwikkeling
  2. Hun eigen specifieke methodologie en aanpak in de automatisering van de vragenlijsten te verwerken.
  3. Het uitzetten en verwerken van hun eigen branding in het werken met vragenlijsten.

Tot nog toe was het nodig om dure applicaties op maat te laten maken, of om de eigen methodologie en aanpak op te geven en online vragenlijsten en rapportage bij een derde in te kopen. Dat is nu niet langer nodig! DAVID stelt u in staat om uw eigen vragenlijsten volgens uw eigen workflow en volgens uw eigen methodiek te gebruiken. Het hele proces van verzenden van vragenlijsten online, het verzamelen van de antwoorden en het verwerken van de rapportage kan DAVID makkelijk en snel aan uw klanten leveren. Het resultaat is, dat u nog dichter bij uw klanten komt te staan, makkelijk een schaalvergroting aankan met uw huidige bezetting en in één slag een professionaliseringsslag maakt in uw organisatie die de kwaliteit van uw dienstverlening verhoogt.

DAVID in uw Praktijk

DAVID is online software die eenvoudig te koppelen is aan bestaande systemen in uw organisatie, of geheel zelfstandig kan draaien. De procesonderstuening die DAVID biedt is volledig gebaseerd op de door u en uw organisatie gebruikte methodes en procedures. U kunt blijven werken zoals u nu gewent blijft, maar efficienter en met een groter bereik.

DAVID aanpak, ondersteuning voor methoden en processen van de adviseur

Figuur 2: DAVID biedt ondersteuning voor de aanpak die door de adviseur bepaald wordt.

De volgende onderdelen worden ingeregeld, met daarbij de optie om gegevens te importeren, of een koppeling te realiseren naar uw bestaande systemen (bijvoorbeeld voor gebruikers-gegevens).

Tabel 1: Inrichtingsmogelijkheden van DAVID
  Via DAVID Interface Via Koppeling
Gebruikers Ja Mogelijk
Vragenlijst Ja Mogelijk
Berekeningen
Rapportage automatisch Ja Niet nodig
Rapportage op maat Ja Mogelijk
Workflow Ja Mogelijk
  • Berekeningen worden over het algemeen eenmalig ingeregeld en zijn onder deel van het model dat voor uw vragenlijst of assessment gehanteerd wordt. Data analyse op maat is op elk moment mogelijk.

Inregelen methodologie en rapportage

Uw vragenlijsten worden zodanig ingericht dat de door u gehanteerde methoden voor berekeningen en rapportage geautomatiseerd wordt.. U heeft hierbij de keuze voor volledige geautomatiseerde rapportage, of rapportage waar een van uw Adviseurs handmatig commentaar, interpretatie of de uitkomst van een gesprek toevoegd. Deze laatste mogelijkheid stelt u in staat om efficient en foutloos rapportages aan uw klanten te voorzien.

Inregelen workflow

DAVID exceleert in het vergroten van de efficiency van uw organisatie doordat u DAVID kan vertellen (instellen) welke workflow voor elk proces gewenst is. Uiteraard bepaald u hier hoe het verzenden van de vragenlijsten verloopt. Maar u kunt bijvoorbeeld ook instellen dat voordat een geautomatiseerd rapport beschikbaar wordt gesteld aan de eindgebruiker, u eerst een controle slag maakt via een van uw adviseurs. Deze publicatieworkflow kan ook gebruikt worden voor een eindcontrole op spellling, indien uw adviseurs handmatig text toevoegen aan het geautomatiseerde rapport.